Wybierz bezpieczną drogę rozwoju
Doradztwo podatkowe i prawne • Księgowość i audyt • Kadry i płace
Wybierz bezpieczną drogę rozwoju
Doradztwo podatkowe i prawne • Księgowość i audyt • Kadry i płace
 
Ponad 20 lat doświadczenia,
bezcenna wiedza i profesjonalizm

 

 

Doradca Podatkowy
Eugenia Stępniewska

Małe biura rachunkowe

Wewnętrzna księgowość

Wiedza  Wiedza i doświadczenie zdobyte w ciągu 20 lat pracy z wszelkimi branżami, tysiące rozwiązanych różnorodnych aspektów prawa podatkowego. Liczne szkolenia i  konferencje. Pełen przekrój fachowej literatury   Brak obowiązkowych szkoleń, często wąski przekrój wiedzy
i doświadczenia
Wiedza księgowego trudna
do zweryfikowania przez Przedsiębiorcę, wysokie koszty fachowej literatury
 i programów księgowych
Bezpieczeństwo Ubezpieczenie OC na kwotę 100 000,00 PLN
od każdego zdarzenia + ubezpieczenie dodatkowe
na kwotę 50 000,00 PLN, Audyty sprawdzające
co 3 miesiące.
  Ubezpieczenie OC ustawowe
15 000 EUR od zdarzenia
 Odpowiedzialność
z kodeksu pracy
do trzykrotności wynagrodzenia
Kadra Doradca Podatkowy, Biegły Rewident, Adwokat, Syndyk, oraz  kadra kilkunastu  wykwalifikowanych, certyfikowanych księgowych,  Zwykle 1-2 księgowych właścicieli wspomaganych niewykfalifikowanym personelem   Księgowy plus zatrudniona
do pomocy kadra administracyjna
Asysta Adwokata  Wsparcie Adwokata we wszelkich aspektach działalności gospodarczej  Brak  Brak
Obsługa w językach obcych   Na Wasze życzenie możliwa jest obsługa w językach obcych.   Brak  Brak
Asysta 24h w przypadkach kontroli Pełna dostępność specjalistów – Doradca Podatkowy, Biegły Rewident, Adwokat. Reprezentowanie Przedsiębiorcy przed wszystkimi Organami Administracji Podatkowej   Brak   Zwykle brak doświadczenia
w sprawach spornych
Bezpieczeństwo kontynuowania obsługi  Pełna i natychmiastowa wymienność księgowych
i specjalistów
 Problemy w momencie choroby lub urlopu  Problemy w momencie choroby lub urlopu; koszty rekrutacji, wdrożenia …
Windykacja należności Windykacja na każdym etapie: negocjacje, etap przed sądowy, proces i pomoc w egzekucji należności   Brak  Brak

 

Ponad 20 lat na rynku usług księgowych i doradczych funkcjonowaliśmy pod marką 
Od roku 2015 dalsza działalność prowadzona jest pod marką 

  

Dziękujemy naszym Klientom za uznanie jakim cieszyła się  , mamy nadzieję, że nowy wizerunek przyjmiecie Państwo równie entuzjastycznie.